Ապարան համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9004551012545000Տարեկան  Ընտրել
1137 դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 9004551012625000Եռամսյակային  Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար 900455101288200Օրական  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900455101270200000Տարեկան  Ընտրել
1140 է) Համայնքի տարածքում ժամը 24.00-ից հետո վիճակախաղերի աշխատելու թույլտվության համար 90045500146275000Տարեկան  Ընտրել
1142 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 9004551013041125Ամսական  Ընտրել
1146Գ Հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(26-ից 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող շինության համար՝ 75.00 դրամ)  7500Եռամսյակային  Ընտրել
1147 - համայնքների անվանումները ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվության համար 90045510144575000Տարեկան  Ընտրել
1137Բ դ) ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (մինչև 26քմ. ընդհանուր մակերես ունեցող շինության համար 5000 դրամ)  5000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Դ դ) ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ(26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող շինությունների համար՝6500)  6000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Զ դ) ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ (51-ից մինչև 100 քմ ընհանուր մակերե ունեցող շինության համար՝ 8000 դրամ)  7000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ա դբ) ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ(մինչև 26 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող շինությունների համար)  4000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Գ դբ)ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ (26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող շինությունների համար՝5000 դրամ)  5000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ե դբ)ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ (51-ից միչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող շինությունների համար՝6500 դրամ)  6000Տարեկան  Ընտրել
1140Ա Համայնքի տարածքում գտնվող կրպակներում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում կամ ավտոմեքենայի տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայության օբյեկտներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվություն  30000Տարեկան  Ընտրել
1137Ը դ) ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ(101-ից 200քմ. ունեցող շինության համար՝10000 դրամ)  10000   Ընտրել
1137Ժ դ) ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ(201-ից 500 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող շինությունների համար՝ 12500 դրամ)  22000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Լ դ) ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ(501-ից ավելի քմ ընդհանուր մակերես ունեցող շինության համար՝ 22500 դրամ)  25000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Է ա)ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ (101-ից մինչև 200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող շինությունների համար՝ 10.000 դրամ)  10000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Թ ա)ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ (201-ից մինչև 500 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող շինությունների համար՝ 12.500 դրամ)  12000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ի ա)ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ (501 և ավելի քմ ընդհանուր մակերես ունեցող շինությունների համար՝ 22.500 դրամ)  22000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Բ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ`ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՀԱՄԱՐ (մինչև 26քմ ընդհանուր մակերես ունեցող շինության համար 4000)  4000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Դ Հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(51-ից 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող շինության համար՝ 10.000 դրամ)  10000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Ե Հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(101-ից 200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող շինության համար՝ 13.000 դրամ)  13000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Զ Հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(201-ից 500 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող շինության համար՝ 15.000 դրամ)  15000Եռամսյակային  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ